Støttespiller Krafttak mot kreft

Som støttespiller for Krafttak mot kreft er du med på å støtte forskning på kreftformer som få overlever

Valgt støttespillerpakke

Norge

VIKTIG! Som mottager av Kreftforeningens logo er det viktig at retningslinjene blir fulgt og det medfører et ansvar om å ikke å skade Kreftforeningens omdømme.

Vi samarbeider ikke med bedrifter eller produkter som anses å være til skade for helse eller miljø eller som er i strid med våre etiske retningslinjer.