Rosa sløyfe

Som støttespiller til Rosa sløyfe bidrar din bedrift til å sette søkelyset på tidlig oppdagelse av brystkreft. Det redder liv. Tusen takk for støtten og engasjementet.

Valgt støttespillerpakke

Norge

Rosa sløyfe-aksjonen er en internasjonal folkebevegelse. I Norge står Brystkreftforeningen og Kreftforeningen sammen om aksjonen som foregår i oktober. Materiellet er kun tilgjengelig for bruk denne måneden.